1. bindhinna

  bindhinna, konjunktiva, conjunctiva, bindehinna, slemhinna som från hornhinnans kant täcker ögat och ögonlockens insidor.
 2. astma

  astma, asthma bronchiale, bronkialastma, sjukdom vars huvudsymtom är återkommande attacker av andningssvårigheter, pipande eller väsande andning, känsla av trånghet i bröstet samt hosta.
 3. ögonsjukdomar

  ögonsjukdomar, medicinsk specialitet, även benämnd oftalmiatrik eller oftalmiatri, som vetenskapsområde också oftalmologi.
 4. bindehinna

  bindehinna, se bindhinna.
 5. hösnuva

  hösnuva, pollenallergi, allergisk snuva, allergisk rinit, symtombild som beror på allergisk reaktion i näs­slemhinnan mot substanser (allergener) i inandningsluften, främst pollen.

 6. fusidinsyra

  fusidinsyra, antibiotikum som hämmar bakteriers proteinsyntes och som uteslutande används vid infektioner med stafylokocker, t.ex. i hud, sår, benvävnad och i ögats bindhinna.
 7. kemos

  kemos, chemosis, vätskeansamling, ödem, i ögats bindhinna vid inflammation orsakad av allergi, infektion eller skada.
 8. slemkörtel

  slemkörtel, mukös körtel , anatomisk struktur som producerar slem, mucus.
 9. bindhinneinflammation

  bindhinneinflammation, konjunktivit, conjunctivitis, inflammation av ögats bindhinna.
 10. keratokonjunktivit

  keratokonjunktivit, inflammation i ögats bindhinna och hornhinna, vanligen orsakad av bakterier eller virus.