1. binge

  binge, dialektal ordform för bindslöjd.
 2. binge

  binge, kar, som regel i trä, under äldre tid använt för förvaring av spannmål och spannmålsprodukter; numera även: ansenlig mängd, packe.
 3. binge

  bing`e subst. ~n bingar ORDLED: bing-en
  Svensk ordbok
 4. bingel

  bingel, växt, se binglar.
 5. Bingerville

  Bingerville, stad i sydöstra Elfenbenskusten; för belägenhet se landskarta Elfenbenskusten.
 6. bingel

  bing`el subst. ~n binglar ORDLED: bingl-ar
  Svensk ordbok
 7. Hildegard av Bingen

  Hildegard av Bingen, 1098–1179, tysk mystiker, diktare och musiker, helgon.
 8. binga

  binga, babinga, bantunamnet på pygméfolket aka i centrala Afrika; se pygméer.
 9. Bing Crosby

  Crosby, Harry Lillis (Bing), 1903–77, amerikansk sångare och filmskådespelare, bror till Bob Crosby.

 10. Bing Xin

  Bing Xin, 1900–99, pseudonym för Xie Wanying, kinesisk författare.