1. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 2. binjure

  bi`njure subst. ~n binjurar ORDLED: bi--njur-en
  Svensk ordbok
 3. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.
 4. bark

  bark, cortex, anatomisk benämning på den yttre vävnadsstrukturen hos vissa organ, t.ex. hjärnbarken, njurbarken och binjurebarken.
 5. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 6. C-celler

  C-celler, parafollikulära celler , benämning på vissa celler i sköldkörteln, tyreoidea.
 7. Waterhouse–Friderichsens syndrom

  Waterhouse–Friderichsens syndrom, tidigare använd term för den livshotande sjukdomsbilden vid sepsis (blodförgiftning) orsakad av meningokocker.
 8. flush

  flush (engelska), benämning på hastigt påkommande värmekänsla vanligen i samband med rodnad i huden.
 9. pseudohermafroditism

  pseudohermafroditism, tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet.
 10. neuroblastom

  neuroblastom, tumör i nervsystemet bestående av neuroblaster.