1. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 2. binjure

  bi`njure subst. ~n binjurar ORDLED: bi--njur-en
  Svensk ordbok
 3. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.
 4. bark

  bark, cortex, anatomisk benämning på den yttre vävnadsstrukturen hos vissa organ, t.ex. hjärnbarken, njurbarken och binjurebarken.
 5. Waterhouse–Friderichsens syndrom

  Waterhouse–Friderichsens syndrom, tidigare använd term för den livshotande sjukdomsbilden vid sepsis (blodförgiftning) orsakad av meningokocker.
 6. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 7. adrenalin

  adrenalin är ett hormon som bildas i binjurarna.
 8. dopa

  dopa, L-3, 4-dihydroxifenylalanin, aminosyra som bildas i centrala och perifera nervsystemets dopaminerga och noradrenerga neuron samt i binjurarna genom hydroxylering av aminosyran tyrosin.
 9. bukhåla

  bukhåla, cavum abdominis, nedre delen av bålens hålighet, avgränsad från brösthålan genom mellangärdet ( diafragma).
 10. angiotensin

  angiotensin, peptider som ingår i renin–angiotensin–aldosteron-systemet.