1. binjure

  bi`njure subst. ~n binjurar ORDLED: bi--njur-en
  Svensk ordbok
 2. binjurebarkinsufficiens

  binjurebarkinsufficiens, Addisons sjukdom, tillstånd med bristande bildning av hormoner (kortikosteroider) i binjurebarken.
 3. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 4. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.
 5. bark

  bark, cortex, anatomisk benämning på den yttre vävnadsstrukturen hos vissa organ, t.ex. hjärnbarken, njurbarken och binjurebarken.
 6. neuroblastom

  neuroblastom, tumör i nervsystemet bestående av neuroblaster.
 7. glandula

  glandula, anatomisk term för körtel, t.ex. glandula bulbourethralis, Cowpers körtel; glandula lacrimalis, tårkörtel; glandula parathyreoidea, bisköldkörtel; glandula parotis, öronspottkörtel; glandula sebacea, talgkörtel; glandula sublingualis, munbottenspottkörtel; glandula submandibularis, underkäksspottkörtel; glandula sudorifera, svettkörtel; glandula suprarenalis, binjure; glandula tarsalis, Meiboms körtel, körtel i ögonlock; glandula thyreoidea, sköldkörtel; glandula vestibularis major, Bartholins körtel; glandula vesicalis, accessorisk könskörtel hos idisslare (motsvarar sädesblåsan hos människa och vissa husdjur men har en mera kompakt körtelstruktur).
 8. Waterhouse–Friderichsens syndrom

  Waterhouse–Friderichsens syndrom, tidigare använd term för den livshotande sjukdomsbilden vid sepsis (blodförgiftning) orsakad av meningokocker.
 9. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 10. C-celler

  C-celler, parafollikulära celler , benämning på vissa celler i sköldkörteln, tyreoidea.