1. adrenalorgan

  adrenalorgan, organ eller vävnad som hos fiskar, groddjur, kräldjur och fåglar motsvarar binjuremärgen hos däggdjur.
 2. katekolaminer

  katekolaminer, benämning på de fysiologiskt viktiga ämnena adrenalin, noradrenalin och dopamin, vilka är neurotransmittorer såväl i det centrala som i det autonoma (sympatiska) nervsystemet.
 3. APUD-celler

  APUD-celler, celler med förmåga att ta upp vissa aminosyror och omvandla dessa till hormonellt aktiva aminer eller polypeptider.
 4. ganglioneurom

  ganglioneurom, tumör bestående av mogna nervceller, omgivna av stödceller.
 5. kromaffinitet

  kromaffinitet, egenskapen hos vissa celler som innehåller katekolaminer (adrenalin, noradrenalin, dopamin) att brunfärgas efter behandling med kromsalter (i regel vid fixering i medel som innehåller kaliumdikromat).
 6. paragangliom

  paragangliom, ovanliga tumörer som utgår från paraganglier.
 7. paraganglier

  paraganglier, ansamlingar av neuro­endokrina celler som förekommer vitt spridda i kroppen i anslutning till det autonoma nervsystemet och dess ganglier.
 8. stresshormoner

  stresshormoner, traditionell benämning på främst noradrenalin, adrenalin och kortisol, vilka frisätts från sympatiska nervterminaler, binjuremärgen respektive binjurebarken i samband med stress.
 9. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 10. feokromocytom

  feokromocytom, tumör (oftast godartad) som utgår från binjuremärgen.