1. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 2. binjure

  bi`njure subst. ~n binjurar ORDLED: bi--njur-en
  Svensk ordbok
 3. Charles Édouard Brown-Séquard

  Brown-Séquard, Charles Édouard, 1817–94, fransk läkare, professor i fysiologi vid Collège de France i Paris från 1878.
 4. bark

  bark, cortex, anatomisk benämning på den yttre vävnadsstrukturen hos vissa organ, t.ex. hjärnbarken, njurbarken och binjurebarken.
 5. Waterhouse–Friderichsens syndrom

  Waterhouse–Friderichsens syndrom, tidigare använd term för den livshotande sjukdomsbilden vid sepsis (blodförgiftning) orsakad av meningokocker.
 6. endokrinologi

  endokrinologi, läran om de endokrina organen.
 7. adrenogenitala rubbningar

  adrenogenitala rubbningar, störningar i könsutvecklingen, iakttagbara hos nyfödda eller uppkomna senare, orsakade av avvikelser från det normala i binjurebarkens bildning av könshormoner.
 8. C-celler

  C-celler, parafollikulära celler , benämning på vissa celler i sköldkörteln, tyreoidea.
 9. neuroblastom

  neuroblastom, tumör i nervsystemet bestående av neuroblaster.
 10. Philip S Hench

  Hench, Philip Showalter, 1896–1965, amerikansk läkare, verksam vid Mayokliniken i Rochester, Minnesota.