1. Binswangers sjukdom

  Binswangers sjukdom, en form av vaskulär demens.
 2. Ludwig Binswanger

  Binswanger, Ludwig, 1881–1966, schweizisk läkare och psykoanalytiker, som först samarbetade med Jung och liksom denne blev en av de första i den tidigaste kretsen kring Freud.
 3. bin

  bin är en grupp insekter som har flera viktiga funktioner i naturen.
 4. bin

  bin ( bīn), rörcittra, nordindisk motvarighet till det sydindiska instrumentet vina.
 5. gaddlösa bin

  gaddlösa bin, Meliponinae , underfamilj sociala bin.
 6. sociala bin

  sociala bin, Apidae, familj gaddsteklar med knappt 1 000 arter, varav 40 i Sverige.
 7. Mohammed bin Salman

  Mohammed bin Salman, Muḥammad ibn Salmān ibn ˙Abd al-˙Azīz as-Sa˙ūdfödd 1985, kronprins av Saudiarabien sedan 2017, son till Salman.

 8. Usama bin Ladin

  Usama bin Ladin, född 10 mars 1957 i Saudiarabien, död 2 maj 2011, statslös affärsman, ledare för ett internationellt terroristnätverk.
 9. Micha Josef Bin Gorion

  Bin Gorion, Micha Josef, hebreisk författare, se Berdyczewski.
 10. Usama bin Ladin

  Ladin, Usama bin, statslös affärsman och ledare för extremistisk muslimsk verksamhet, se Usama bin Ladin.