1. bio

  bio, lokal för visning av film, se biograf.
 2. bio

  bio-, livs-, levnads-, som avser levande organismer eller livsprocesser.
 3. bio

  bi´o subst. ~n; kortform för biograf ORDLED: bi-on
  Svensk ordbok
 4. Bío-Bío

  Bío-Bío, en 380 km lång flod i centrala Chile.
 5. bio-

  bio- förled
  Svensk ordbok
 6. Bio 16

  Bio 16, distributionsform för kvalitetsfilm, startad 1976 av Svenska Filminstitutet för att möjliggöra snabb spridning av ny utländsk film i hela landet.
 7. Bio sexton

  Bio sexton, distributionsform för kvalitetsfilm, se Bio 16.
 8. Bio Kontrast

  Bio Kontrast, filmvisningsorganisation, bildad 1970 av Folkets Husföreningarnas Riksorganisation.
 9. e-bio

  e-bio, elektronisk bio, benämning på all form av offentlig, digital visning av olika typer av rörliga bilder i biografer eller biografliknande lokaler.
 10. Svenska Bio

  Svenska Bio, egentligen AB Svenska Biografteatern, biografbolag, verksamt 1907–19.