1. biodiversitet

  biodiversitet, detsamma som biologisk mångfald.
 2. chaga

  chaga, chagga, i äldre svensk litteratur vanligen kallade (wa)djagga eller (wa)dschagga, ett bantufolk i norra Tanzania.
 3. generalist

  generalist, motsats till specialist; i biologin organism som kan leva i många olika slags miljöer och äta många olika slags föda.
 4. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 5. växtsamhälle

  växtsamhälle, fytocenos, enhet som bildas av talrika individer av (oftast) flera samväxande växtarter och som utgör en del av vegetationen.
 6. torka

  torka, tillfällig, oregelmässig eller onormal vattenbrist i den yttre miljön.
 7. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 8. Edward O. Wilson

  Wilson, Edward Osborne, född 1929, amerikansk zoolog, professor i zoologi vid Harvard University sedan 1976.
 9. Filippinerna

  Filippinerna, stat i Sydöstasien.

 10. bioenergi

  bioenergi, energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.