1. biogenetiska grundregeln

  biogenetiska grundregeln, rekapitulationsteorin, en av biologen Ernst Haeckel på 1860-talet uppställd teori att ”individen genomgår släktets utveckling” eller ”ontogenesen upprepar fylogenesen”.
 2. rekapitulationsteorin

  rekapitulationsteorin, detsamma som biogenetiska grundregeln.
 3. jämförande anatomi och embryologi

  jämförande anatomi och embryologi, biologisk vetenskap där man jämför olika organismers byggnad och embryoutveckling.
 4. Ernst Haeckel

  Haeckel, Ernst, född 16 februari 1834, död 9 augusti 1919, tysk zoolog, naturfilosof och illustratör, professor i zoologi i Jena 1864–1909.
 5. biogenetisk

  biogene´tisk adj. ~t ORDLED: bio-gen-et-isk
  Svensk ordbok
 6. zoologi

  zoologi, vetenskapen om djuren.
 7. embryologi

  embryologi, utvecklingsbiologi, vetenskapen om embryonalutvecklingen hos djuren och om utvecklingen av embryot och fröämnet hos växterna.
 8. Fritz Müller

  Müller, Fritz, 1821–97, tysk zoolog, professor i nuvarande Florianópolis i Brasilien.
 9. acetogenin

  acetogenin, allmän beteckning för naturligt förekommande organisk förening, t.ex. geraniol, som antingen visats eller kan antas uppkomma biogenetiskt (se biogen) genom hopfogning av acetatenheter.
 10. Oscar Hertwig

  Hertwig, Oscar, 1849–1922, zoolog, professor i Jena från 1881, i Berlin 1888–1921, bror till Richard von H. H. var den förste som lyckades iaktta befruktningen hos sjöborrar; sjöborrägget intar sedan dess en central plats vid studiet av fosterutvecklingen, och H. var den förste som påpekade att själva befruktningen utgjordes av den hanliga och den honliga cellkärnans sammansmältning.