1. biograf

  biograf är en lokal där man visar film.
 2. biograf

  biogra´f subst. ~en ~er ORDLED: bio-graf-en
  Svensk ordbok
 3. biograforgel

  biograforgel, teaterorgel, en typ av orkesterorgel som kom i bruk på 1890-talet, använd framför allt för musik på biografer under stumfilmsepoken.
 4. biografi

  biografi, en persons levnadsbeskrivning, utförd av någon annan.
 5. Biografbladet

  Biografbladet, filmtidskrift, grundad 1920 av Knut Jeurling som organ för svenska film- och biograffacket.
 6. Biografägareförbundet

  Biografägareförbundet, se Sveriges Biografägareförbund.
 7. Biografbyrån

  Biografbyrån, 1911–2010 statlig myndighet för censur av bio- och videofilmer, se Statens biografbyrå.
 8. biografteater

  biogra`fteater subst. ~n biografteatrar ORDLED: bio-graf--teatr-ar
  Svensk ordbok
 9. biografi

  biografi´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: bio-graf-in
  Svensk ordbok
 10. biograforgel

  biogra`forgel subst. ~n biograforglar ORDLED: bio-graf--orgl-ar
  Svensk ordbok