1. Bion

  Bion från Smyrna, 100-talet f.Kr., grekisk bukolisk diktare.
 2. Bion

  Bion från Borysthenes, ca 335–245 f.Kr., grekisk filosof.
 3. Wilfred Bion

  Bion, Wilfred, 1899–1980, brittisk-amerikansk psykoanalytiker, verksam i Storbritannien och USA.
 4. bionik

  bionik, studium av system, speciellt elektroniska system, vilka fungerar på samma sätt som eller på ett sätt karakteristiskt för eller liknande levande system.
 5. avtal

  avtal innebär att två eller flera parter kommer överens om någonting.
 6. Fabio Biondi

  Biondi, Fabio, född 1961, italiensk violinist och dirigent.

 7. Matt Biondi

  Biondi, Matthew ( Matt), född 1965, amerikansk kappsimmare med frisim och fjärilsim som specialiteter.
 8. limerick

  limerick kallas en skämtvers med en alldeles speciell utformning.
 9. threnos

  threnos, klagosång i antikens Grekland, även en diktgenre hos bl.a. Simonides, Pindaros och Bion från Smyrna.
 10. Jan Fredrik Kindstrand

  Kindstrand, Jan Fredrik, född 1941, klassisk filolog, professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet sedan 1990.