1. biozon

  biozon, biostratigrafisk enhet (se biostratigrafi).
 2. biostratigrafi

  biostratigrafi, den del av geologin som arbetar med att organisera sedimentära och sedentära lagerserier genom att indela dem i enheter på basis av deras innehåll av fossil.
 3. yngre dryas

  yngre dryas, biozon och kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) utgörande slutet av den senaste istiden i norra och mellersta Europa, även om inlandsisen i norra Sverige låg kvar betydligt längre.
 4. äldre dryas

  äldre dryas, biozon och kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) under slutskedet av den senaste inlandsisens utbredning.
 5. alleröd

  alleröd, allerödtiden, biozon (allmän biostratigrafisk enhet), kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) under senglacial tid, kännetecknad av ett tempererat klimat, då bl.a. björkskogen bredde ut sig i delar av Sydsverige och i Danmark.
 6. pollenanalys

  pollenanalys, analysmetod inom palynologin vilken omfattar artbestämning och frekvensberäkning av växters pollen (frö­mjölskorn) och sporer vilka blivit bevarade i geologiska och arkeologiska avlagringar.
 7. zon

  zon, (del)område, bälte, inom geologin en del av en sekvens av bergartslager som skiljer sig från omgivningen.
 8. bölling

  bölling, böllingtiden, böllinginterstadialen, biozon (allmän biostratigrafisk enhet), kronozon (lagerföljd) eller kron (tidsavsnitt) under senglacial tid, kännetecknad av ett subarktiskt–tempererat klimat.