1. BIS

  BIS, mellanstatlig bank, se Bank for International Settlements.
 2. BIS

  BIS, förkortning av best in show, utmärkelse vid bl.a. hundutställning.
 3. bis

  bis, två gånger.
 4. BIS

  BIS, skivbolag, grundat 1973 av Robert von Bahr, som under de första tio åren drev det som ett enmansföretag.
 5. bis-

  bis-, förstavelse i namn på kemiska föreningar.
 6. ne bis in idem

  ne bis in idem, gammalt juridiskt talesätt som uttrycker principen att när en tvist en gång blivit föremål för rättegång och dom får den inte tas upp på nytt.
 7. bissera

  bissera, på publikens begäran ta om ett musikavsnitt, t.ex. en aria.
 8. bismarckkedja

  bismarckkedja bismarcklänk, en manglad guldkedja bestående av i varandra flätade, tillplattade länkar, använd för främst armband och halsband samt för herrklockkedjor.
 9. Bismarckbergen

  Bismarckbergen, bergsområde på östra Nya Guinea.
 10. Bismarckarkipelagen

  Bismarckarkipelagen, ögrupp i Melanesien, öster om Nya Guinea; 49 658 km 2.