1. bistånd

  bistånd, inom socialpolitiken benämning på den hjälp som den enskilde har rätt till enligt socialtjänstlagen.
 2. biskop

  biskop är ett ämbete i många kristna trossamfund, alltså en hög position i kyrkan.
 3. biståndspolitik

  biståndspolitik, en del av ett lands utrikespolitik som innebär överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att bidra till utveckling.
 4. bisfenol A

  bisfenol A, BPA, tekniskt viktig tvåvärd fenol, som framställs ur fenol och aceton genom en syrakatalyserad process.
 5. bis

  bis, två gånger.
 6. bisats

  bisats, sats som själv är satsdel (t.ex. subjekt, objekt, attribut eller adverbial) i en annan sats: Att det regnar (subjekt) irriterar mig, Hon gillar att det regnar (objekt), Jag gillar idén att vi ska starta eget (efterställt attribut), Vi stannar inne om det regnar (adverbial).
 7. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 8. bison

  bison, eller bisonoxe, är ett däggdjur som är släkt med våra kor.
 9. bisköldkörtlar

  bisköldkörtlar, glandulae parathyreoideae, endokrina körtlar, normalt fyra till antalet, belägna parvis på baksidan av sköldkörteln hos människan.
 10. biskopsmössa

  biskopsmössa, brun hattmurkla, Gyromitra infula, art i fylumet sporsäckssvampar.