1. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 2. heteronorm

  heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett samhälle.
 3. heterosexualitet

  heterosexualitet, könsdrift riktad mot det motsatta könet; i motsats till homosexualitet och bisexualitet.
 4. homosexualitet

  homosexualitet betyder att en person har förmåga att förälska sig i och känna sexuell lust till människor av samma kön som den själv.
 5. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.
 6. HBT

  HBT är en förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
 7. transsexualism

  transsexualism är när en person upplever att hans eller hennes identitet inte stämmer med det biologiska könet.
 8. transvestism

  transvestism innebär att en person vill klä sig i kläder som anses vara speciella för det motsatta könet.
 9. komma-ut-processen

  komma-ut-processen är ett uttryck för att en person efter en tid börjar tycka att det är positivt eller okej att hon eller han är homosexuell, bisexuell eller en transperson och inte längre försöker dölja det för omvärlden.
 10. bisexualitet

  bisexualite´t subst. ~en ORDLED: bi--sexu-al-itet-en
  Svensk ordbok