1. biskop

  biskop, i många kyrkosamfund innehavare av det högsta kyrkliga ämbetet.
 2. biskop

  biskop, fågel, se biskopar.
 3. biskopsskrud

  biskopsskrud, biskopens liturgiska dräkt, i vidare mening också andra biskopliga insignier.
 4. Biskop Thomas frihetsvisa

  Biskop Thomas frihetsvisa, benämning på de avslutande stroferna i Frihetsvisan, även kallad Engelbrektsvisan, sannolikt skriven av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs 1439.
 5. Biskops-Arnö

  Biskops-Arnö, ö i Mälaren (och herrgård), se Arnö.
 6. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 7. biskopsstav

  biskopsstav, symbolisk herdestav som bärs av biskopar, se kräkla.
 8. biskopsmössa

  biskopsmössa, biskopshatt, liturgisk huvudbonad för biskopar och abbotar i västerlandet, se mitra.
 9. biskopssagor

  biskopssagor, isländska biskupasögur, en grupp isländska sagor från 1200- och 1300-talen.
 10. biskopsmöte

  biskopsmöte, biskopskonferens, möte för gemensamma överläggningar mellan biskopar.