1. bistånd

  bistånd, inom socialpolitiken benämning på den hjälp som den enskilde har rätt till enligt socialtjänstlagen.
 2. biståndspolitik

  biståndspolitik, en del av ett lands utrikespolitik som innebär överföring av resurser till fattiga länder på förmånliga villkor med syftet att bidra till utveckling.
 3. biståndsminister

  biståndsminister, biträdande statsråd inom Utrikesdepartementet med ansvar för handläggning av regeringens ärenden i biståndsfrågor.
 4. bistå

  bi`stå verb bistod ~tt, pres. ~r ORDLED: bi--står SUBST.: bistående; bistånd
  Svensk ordbok
 5. multilateralt bistånd

  multilateralt bistånd, bistånd till u-länder vilket bygger på samordnade ansträngningar från flera givarländer, ofta förmedlat av internationella organisationer.
 6. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 7. Biståndsutbildningsnämnden

  Biståndsutbildningsnämnden, se Styrelsen för u-landsutbildning.
 8. Beredningen för humanitärt bistånd

  Beredningen för humanitärt bistånd, statligt organ inrättat enligt regeringsbeslut 1978 med uppgift att lämna förslag till regeringen och SIDA om användandet av biståndsmedel.

 9. Atlantpakten

  Atlantpakten, North Atlantic Treaty, även kallat Washingtonfördraget, fördrag slutet 4 april 1949 mellan Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA.

 10. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.