1. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 2. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 3. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 4. bit

  2bit [bi´t el. bit´] subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 5. bit

  1bit subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 6. BIT Numerical Mathematics

  BIT Numerical Mathematics, internationell vetenskaplig tidskrift, utgiven sedan 1961.
 7. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.

 8. bitgrupp

  bitgrupp, inom datalagring och dataöverföring grupp av samhörande bitar, exempelvis en byte (omfattande åtta bitar).
 9. bitmap

  bitmap, filformat för representation av data; inom datorgrafik för lagring av pixelbaserade bilder och inom datorteknik för hantering av talmängder.
 10. BitTorrent

  BitTorrent, protokoll för samordnad spridning av stora datafiler till många användare över internet.