1. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 2. bitcoin

  bitcoin, valutabeteckning BTC, global kryptovaluta som utnyttjas främst vid betalningar över internet.

 3. bit

  bit är en utbytbar skruvmejselspets. 

 4. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 5. bitestikel

  bitestikel, epididymis, avgränsad struktur på utsidan av testikeln.
 6. bitumen

  bitumen, mörkbrunt till svart material med bindande förmåga, huvudsakligen bestående av en blandning av kolväten.
 7. bittermandel

  bittermandel, sur mandel, Prunus dulcis varietet amara, varietet av växtarten mandel.
 8. biträde

  biträde, i juridisk mening en person som bistår en part i ett mål eller i ett ärende.
 9. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 10. BitTorrent

  BitTorrent, protokoll för samordnad spridning av stora datafiler till många användare över internet.