1. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 2. bitcoin

  bitcoin, valutabeteckning BTC, global kryptovaluta som utnyttjas främst vid betalningar över internet.

 3. bittersopp

  bittersopp, skönsopp, Boletus calopus, art i basidsvampsordningen Boletales.
 4. bitumen

  bitumen, mörkbrunt till svart material med bindande förmåga, huvudsakligen bestående av en blandning av kolväten.
 5. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 6. bitestikel

  bitestikel, epididymis, avgränsad struktur på utsidan av testikeln.
 7. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 8. biträde

  biträde, i juridisk mening en person som bistår en part i ett mål eller i ett ärende.
 9. bitning

  bitning, etsning med syra, se etsning.
 10. bittermandel

  bittermandel, sur mandel, Prunus dulcis varietet amara, varietet av växtarten mandel.