1. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 2. bitcoin

  bitcoin, valutabeteckning BTC, global kryptovaluta som utnyttjas främst vid betalningar över internet.

 3. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 4. bitumen

  bitumen, mörkbrunt till svart material med bindande förmåga, huvudsakligen bestående av en blandning av kolväten.
 5. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 6. bitestikel

  bitestikel, epididymis, avgränsad struktur på utsidan av testikeln.
 7. biträde

  biträde, i juridisk mening en person som bistår en part i ett mål eller i ett ärende.
 8. bituminöst kol

  bituminöst kol, detsamma som stenkol.
 9. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 10. bit

  2bit [bi´t el. bit´] subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok