1. bita

  2bi`ta verb ~de ~t ORDLED: bit-ar SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok
 2. bita

  1bi`ta verb bet bitit biten bitna, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: bitande, bitning (till 1); bett
  Svensk ordbok
 3. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 4. Bitam

  Bitam, stad i norra Gabon; för belägenhet se landskarta Gabon.
 5. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 6. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 7. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 8. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 9. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 10. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.