1. bita

  2bi`ta verb ~de ~t ORDLED: bit-ar SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok
 2. bita

  1bi`ta verb bet bitit biten bitna, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: bitande, bitning (till 1); bett
  Svensk ordbok
 3. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 4. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 5. Bitam

  Bitam, stad i norra Gabon; för belägenhet se landskarta Gabon.
 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 9. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 10. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.