1. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 2. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 3. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.
 4. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 5. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 6. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 7. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 8. Golfströmmen

  Golfströmmen är en varm havsström som har betydelse för klimatet i Sverige och andra länder i Nordeuropa.
 9. bakterier

  bakterier är namnet på vissa mycket enkla livsformer.

 10. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).