1. biten

  bi`ten adj. bitet bitna ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 2. bit

  bit är den allra minsta biten information i det binära talsystemet, alltså en etta eller en nolla.
 3. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 4. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 5. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.

 6. Salah ad-Din al-Bitar

  al-Bitar, Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn al-Bīṭār, 1912–80, syrisk politiker, grundade på 1940-talet tillsammans med Michel Aflaq det socialistiska Bathpartiet.
 7. BIT Numerical Mathematics

  BIT Numerical Mathematics, internationell vetenskaplig tidskrift, utgiven sedan 1961.
 8. bita

  1bi`ta verb bet bitit biten bitna, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: bitande, bitning (till 1); bett
  Svensk ordbok
 9. bitas

  bi`tas verb bets bitits, pres. bits ORDLED: bit-as SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok
 10. bita

  2bi`ta verb ~de ~t ORDLED: bit-ar SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok