1. biten

  bi`ten adj. bitet bitna ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok
 2. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 3. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 4. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 5. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 6. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 7. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 8. myror

  myror är insekter som är släkt med getingar och bin.

 9. delta

  delta är ett lågt landområde vid mynningen av en flod eller annat vattendrag.
 10. vaccin

  vaccin, preparat som används för att framkalla immunitet mot en viss infektionssjukdom.