1. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 2. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 3. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 4. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.

 5. Salah ad-Din al-Bitar

  al-Bitar, Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn al-Bīṭār, 1912–80, syrisk politiker, grundade på 1940-talet tillsammans med Michel Aflaq det socialistiska Bathpartiet.
 6. BIT Numerical Mathematics

  BIT Numerical Mathematics, internationell vetenskaplig tidskrift, utgiven sedan 1961.
 7. bitas

  bi`tas verb bets bitits, pres. bits ORDLED: bit-as SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok
 8. bita

  2bi`ta verb ~de ~t ORDLED: bit-ar SUBST.: bitande, bitning
  Svensk ordbok
 9. bits

  bits subst. ~en, ~ äv. ~ar ORDLED: bits-en
  Svensk ordbok
 10. bit

  2bit [bi´t el. bit´] subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok