1. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 2. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 3. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 4. harpya

  harpya, Harpia harpyia [-pyia], art i familjen hökfåglar.

 5. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 6. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.
 7. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 8. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 9. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 10. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.