1. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.

 2. plasmider

  plasmider, utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier.
 3. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 4. bits

  bits subst. ~en, ~ äv. ~ar ORDLED: bits-en
  Svensk ordbok
 5. genteknik

  genteknik, genetisk ingenjörskonst, teknik som möjliggör ingrepp i genomet (arvsmassan) hos levande organismer.
 6. solen

  solen är vår egen stjärna, den som planeterna i solsystemet kretsar kring.

 7. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 8. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 9. bitsilver

  bitsilver, sönderdelade tenar, smyck­en, mynt m.m. av silver som ingår i vikingatida skatter.
 10. ljushastigheten

  ljushastigheten är den hastighet som ljuset har.