1. BITS

  BITS, Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete, tidigare biståndsorgan, inrättat 1975.

 2. bits

  bits subst. ~en, ~ äv. ~ar ORDLED: bits-en
  Svensk ordbok
 3. bitsilver

  bitsilver, sönderdelade tenar, smyck­en, mynt m.m. av silver som ingår i vikingatida skatter.
 4. bitsocker

  bi`tsocker subst. bitsockret ORDLED: bit--sockr-et
  Svensk ordbok
 5. bitsk

  bit´sk adj. ~t ORDLED: bit-ska
  Svensk ordbok
 6. bit

  bit, pluralis bits, avskuret stycke av ett silvermynt.
 7. bit

  bit, enhet för mätning av informationsinnehåll i ett meddelande inom informationsteorin.
 8. bit

  bit, begrepp som förekommer i två betydelser vid lagring och överföring av data.
 9. Salah ad-Din al-Bitar

  al-Bitar, Salah ad-Din, Ṣalāḥ ad-Dīn al-Bīṭār, 1912–80, syrisk politiker, grundade på 1940-talet tillsammans med Michel Aflaq det socialistiska Bathpartiet.
 10. BIT Numerical Mathematics

  BIT Numerical Mathematics, internationell vetenskaplig tidskrift, utgiven sedan 1961.