1. bjällra

  bjällra, liten klocka, ofta kulformad, där i stället för kläpp en fritt rullande kula frambringar tonen.
 2. bjällra

  bjäll`ra subst. ~n bjällror ORDLED: bjällr-an
  Svensk ordbok
 3. azteker

  azteker var ett av de tre indianfolk i Mexico och Sydamerika som hade utvecklat en hög kultur före Columbus ankomst 1492 (de andra var maya och inka).
 4. egyptisk musik

  egyptisk musik var rikt utvecklad inom den faraoniska kulturen.
 5. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 6. goalboll

  goalboll, bollspel mellan två lag med tre ögonbindelförsedda spelare i varje, främst spelat av synskadade.
 7. crotale

  crotale, liten gjuten cymbal, vanligen av brons.
 8. hovnarr

  hovnarr, en professionell skämtare och gycklare, anställd hos en storman eller vid ett furstehov.
 9. Peru

  Peru, stat i västra Sydamerika.

 10. BOEL-provet

  BOEL-provet, barnhörselprov.