1. bjässe

  bjäss`e subst. ~n bjässar ORDLED: bjäss-en
  Svensk ordbok
 2. basse

  bass`e subst. ~n bassar ORDLED: bass-en
  Svensk ordbok
 3. omfång

  omfång [åm`-] subst. ~et ORDLED: om--fång-et
  Svensk ordbok
 4. brottas

  brottas [bråt`-] verb brottades brottats ORDLED: brott-as SUBST.: brottande, brottning
  Svensk ordbok
 5. baddare

  badd`are subst. ~n äv. baddarn, plur. ~, best. plur. baddarna ORDLED: badd-ar-en
  Svensk ordbok