1. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 2. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 3. bländare

  bländare är en anordning som finns i de flesta kameraobjektiv.
 4. blästring

  blästring, verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller stålpartiklar mot en metallyta, varvid rost och valshud nöts bort.
 5. bläs

  bläs, parti i pannan på fåglar eller däggdjur, vilket genom sin ljusa, ofta vita, färg avviker från omgivande partier.
 6. bläckstråleskrivare

  bläckstråleskrivare, engelska ink-jet printer, en anslagsfri skrivare som framställer grafik och skrivtecken genom att droppar eller jetstrålar av elektrostatiskt laddat bläck sprutas mot skrivytan.
 7. blästerugn

  blästerugn, från förhistorisk tid känd anordning för lågteknisk järnframställning genom reduktion av sjö- eller myrmalm; malmen upphettades under blästring, dvs. inblåsning av luft med hjälp av en bälg.
 8. bläsgås

  bläsgås är en fågelart i familjen svanar och gäss.
 9. bläddror

  bläddror, blädderörter, blåsörter, Utricularia, släkte tätörtsväxter som huvudsakligen förekommer i jordens tropiska områden, men med en del arter som går utanför dessa.
 10. åttaarmade bläckfiskar

  åttaarmade bläckfiskar, Octopoda, ordning bläckfiskar med ca 200 arter.