1. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 2. bläck

  bläck, färgad vätska som används för skrivning och teckning.
 3. bläckstråleskrivare

  bläckstråleskrivare, engelska ink-jet printer, en anslagsfri skrivare som framställer grafik och skrivtecken genom att droppar eller jetstrålar av elektrostatiskt laddat bläck sprutas mot skrivytan.
 4. bläcksvampar

  bläcksvampar, arter hattsvampar i släktena Coprinus ( Agaricaceae), Coprinellus, Copriniopsis och Parasola ( Psathyrellaceae) i basidsvampsordningen Agaricales.
 5. blästring

  blästring, verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller stålpartiklar mot en metallyta, varvid rost och valshud nöts bort.
 6. blästerugn

  blästerugn, från förhistorisk tid känd anordning för lågteknisk järnframställning genom reduktion av sjö- eller myrmalm; malmen upphettades under blästring, dvs. inblåsning av luft med hjälp av en bälg.
 7. bläsand

  bläsand är en art i fågelfamiljen simänder.
 8. bläs

  bläs, parti i pannan på fåglar eller däggdjur, vilket genom sin ljusa, ofta vita, färg avviker från omgivande partier.
 9. bläster

  bläster, anordning som alstrar en kraftig ström av luft eller annan gas.
 10. bländare

  bländare, anordning som begränsar det ljus som tränger in genom en kameralins eller motsvarande.