1. bläddra

  2blädd`ra subst. ~n bläddror ORDLED: bläddr-an
  Svensk ordbok
 2. bläddra

  1blädd`ra verb ~de ~t ORDLED: bläddr-ar SUBST.: bläddrande, bläddring
  Svensk ordbok
 3. bläddror

  bläddror är en grupp insektsätande växter.
 4. Utricularia

  Utricularia, det vetenskapliga namnet på växtsläktet bläddror.
 5. blåsörter

  blåsörter, annat namn på växtsläktet bläddror.
 6. tätörtsväxter

  tätörtsväxter, Lentibulariaceae , familj tvåhjärtbladiga växter som omfattar ca 180 arter fleråriga vatten- och sumpmarksörter och som har världsvid utbredning.
 7. vinterknopp

  vinterknopp, hibernakel , knopp som förekommer hos många vattenväxter, t.ex. bläddror, och som fungerar som övervintrings- och förökningskropp.
 8. form

  form, i musikaliska sammanhang det sammanlagda resultatet av musikens sammanhållande och konstruktiva krafter.
 9. taltidning

  taltidning, tidning som får abonneras av synskadade, afatiker, dyslektiker och funktionshindrade som inte kan hålla i eller bläddra i en tidning.
 10. mutoscope

  mutoscope, tittskåp för rörliga bilder konstruerat i USA 1894 av Herman Casler ( 1867–1939).