1. bläs

  bläs, parti i pannan på fåglar eller däggdjur, vilket genom sin ljusa, ofta vita, färg avviker från omgivande partier.
 2. bläs

  bläs subst. ~en ~ar ORDLED: bläs-en
  Svensk ordbok
 3. bläsgås

  bläsgås, Anser albifrons, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen gäss.
 4. bläsand

  bläsand, Anas penelope, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen simänder.
 5. blästerugn

  blästerugn, från förhistorisk tid känd anordning för lågteknisk järnframställning genom reduktion av sjö- eller myrmalm; malmen upphettades under blästring, dvs. inblåsning av luft med hjälp av en bälg.
 6. blästersmide

  blästersmide, gammal, numera bortlagd metod att utvinna järn ur rostad myrmalm genom upphettning med träkol i en blästerugn.
 7. blästerrör

  blästerrör, ångstrålerör placerat rakt under skorstenen i rökskåpet på ett ånglokomotiv.
 8. bläster

  bläster, anordning som alstrar en kraftig ström av luft eller annan gas.
 9. blästring

  blästring, verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark luftström blåser kvartssand eller stålpartiklar mot en metallyta, varvid rost och valshud nöts bort.
 10. bläsbock

  bläsbock, annat namn på antiloparten brokbock.