1. blåmes

  blåmes är en fågel.
 2. blåmes

  blå`mes subst. ~en ~ar ORDLED: blå--mes-en
  Svensk ordbok
 3. stannfåglar

  stannfåglar, fåglar som stannar inom häckningsområdet året om.
 4. svartvit flugsnappare

  svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca, art i fågelfamiljen flugsnappare.
 5. mesar

  mesar, Paridae, familj tättingar med ca 50 arter i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika.
 6. ollonår

  ollonår, år med särskilt stor mängd ek- eller bokollon (trädens frukter), ett fenomen som aldrig förekommer två år efter varandra.
 7. Parus

  Parus, släkte i fågelfamiljen mesar.
 8. azurmes

  azurmes, Parus cyanus, art i fågelfamiljen mesar.
 9. mindre hackspett

  mindre hackspett, Dendrocopos minor, art i fågelfamiljen hackspettar.

 10. gild

  gild (engelska gild, guild egentligen ’gille’, ’skrå’), guild, grupp av samexisterande arter med eller utan närmare systematisk släktskap men med så likartade och överlappande nischer att de faktiskt eller potentiellt är konkurrenter om resurser, t.ex. föda.