1. musslor

  musslor är djur med skal och hör till gruppen blötdjur.
 2. Östersjön

  Östersjön, avgränsat havsområde (medelhav) i norra Europa som genom Kattegatt och Skagerrak står i förbindelse med Nordsjön och Atlanten.

 3. Mytilidae

  Mytilidae, det vetenskapliga namnet på en familj marina musslor med några hundra arter i samtliga hav.
 4. hästmussla

  hästmussla, Modiolus modiolus , art i musselfamiljen Mytilidae.
 5. vandrarmussla

  vandrarmussla, Dreissena polymor­pha , art i familjen Dreissenidae.