1. blåssäl

  blåssäl, klappmyts, Cystophora cristata, art i familjen öronlösa sälar.
 2. öronlösa sälar

  öronlösa sälar, egentliga sälar, Phocidae, familj säldjur med 19 arter, mest i tempererade och kalla hav (munksälar dock i varma hav).
 3. klappmyts

  klappmyts, annat namn på arten blåssäl.
 4. Cystophora

  Cystophora, det vetenskapliga namnet på ett släkte säldjur med en art, blåssäl.
 5. Newfoundland

  Newfoundland, ö i Atlanten vid Kanadas sydöstra kust.

 6. blueback

  blueback, pälsverk framställt från blåssälens unge.
 7. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 8. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 9. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.