1. blödarsjuka

  blödarsjuka, benämning på ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 2. blödningsanemi

  blödningsanemi, anemi (blodbrist) orsakad av blodförlust.
 3. blödningsbenägenhet

  blödningsbenägenhet, ökad benägenhet för blödningar.
 4. blödningstid

  blödningstid, BT, mått på kroppens förmåga att stoppa en blödning vid en kärlväggsskada.
 5. blödning

  blödning, vätskeutsippring från en skadad växtdel, se blödningsström.
 6. blödskinn

  blödskinn, Stereum sanguinolentum, skinnsvamp i basidsvampsordningen Russulales.
 7. blödning

  blödning, i kemitekniken: avtappning av delflöde från procesström av kemikalier.
 8. blödning

  blödning, förlust av blod i cirkulationen; blod läcker ut utanför kroppen eller tränger ut i vävnader eller organ.
 9. blödningsström

  blödningsström, det vätskeflöde genom xylemet som drivs av det osmotiska trycket i roten på en växt.
 10. blödighet

  blö`dighet subst. ~en ORDLED: blöd-ig-het-en
  Svensk ordbok