1. blöda

  blö`da verb blödde blött, pres. blöder ORDLED: blöd-er SUBST.: blödande, blödning
  Svensk ordbok
 2. blödarsjuka

  blödarsjuka, eller hemofili, är en sjukdom som bara drabbar män.
 3. blödare

  blö`dare subst. ~n äv. blödarn, plur. ~, best. plur. blödarna ORDLED: blöd-ar-en
  Svensk ordbok
 4. blödarsjuka

  blö`darsjuka subst. ~n ORDLED: blöd-ar--sjuk-an
  Svensk ordbok
 5. Förbundet Blödarsjuka i Sverige

  Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, handikapporganisation, bildad 1964 och med ca 1 300 medlemmar (1999).
 6. blödighet

  blö`dighet subst. ~en ORDLED: blöd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 7. blödig

  blö`dig adj. ~t ORDLED: blöd-ig
  Svensk ordbok
 8. epistaxis

  epistaxis, medicinsk term för näsblödning.
 9. omstickning

  omstickning, kirurgisk åtgärd att stilla blödning: med hjälp av en nål läggs en tråd kring det blödande området; därefter stramas tråden åt och knyts.
 10. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.