1. blödarsjuka

  blödarsjuka, benämning på ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 2. blöda

  blö`da verb blödde blött, pres. blöder ORDLED: blöd-er SUBST.: blödande, blödning
  Svensk ordbok
 3. blödare

  blö`dare subst. ~n äv. blödarn, plur. ~, best. plur. blödarna ORDLED: blöd-ar-en
  Svensk ordbok
 4. blödarsjuka

  blö`darsjuka subst. ~n ORDLED: blöd-ar--sjuk-an
  Svensk ordbok
 5. Maus

  Maus, serieroman i två delar
 6. Förbundet Blödarsjuka i Sverige

  Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, funktionsrättsorganisation, bildad 1964.

 7. affektinkontinens

  affektinkontinens, oförmåga att kontrollera affekters (känslors) uttryck; kan visa sig som blödighet, irritabilitet eller vredesutbrott.
 8. gudsdom

  gudsdom, ordal, rättsligt giltigt prov varmed en misstänkt persons skuld eller oskuld avgörs genom ett utslag som uppfattas som gudomligt.
 9. blödighet

  blö`dighet subst. ~en ORDLED: blöd-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. blödig

  blö`dig adj. ~t ORDLED: blöd-ig
  Svensk ordbok