1. blödarsjuka

  blödarsjuka, benämning på ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 2. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 3. hemofili

  hemofili, klassisk blödarsjuka, en grupp ärftliga sjukdomar med markant blödningsbenägenhet.
 4. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.

 5. etiologi

  etiologi, egentligen läran om sjukdomsorsaker; numera vanligen orsaken till en sjukdom.
 6. Grigorij Rasputin

  Rasputin, Grigorij, 1869–1916, rysk mystiker och tsarfavorit.
 7. blödarsjuka

  blö`darsjuka subst. ~n ORDLED: blöd-ar--sjuk-an
  Svensk ordbok
 8. Förbundet Blödarsjuka i Sverige

  Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, funktionsrättsorganisation, bildad 1964.

 9. husdjursavel

  husdjursavel innebär att man för varje generation förbättrar ett husdjurs egenskaper.
 10. fibrinogen

  fibrinogen, lösligt protein i blodplasma som vid blodets koagulation svarar för själva koaglet genom att omvandlas till olösliga trådar av fibrin.