1. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 2. blödning

  blödning, i kemitekniken: avtappning av delflöde från procesström av kemikalier.
 3. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 4. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 5. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 6. hjärnblödning

  hjärnblödning, haemorrhagia cerebri,är ofta lokaliserad till storhjärnans centralt belägna kärnstrukturer, dvs. till närheten av hjärnans vätskefyllda kamrar (ventriklar), till vilka blödningen kan bryta igenom, ofta med dödlig utgång.
 7. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 8. prostaglandiner

  prostaglandiner, PG, lipider som förekommer naturligt i alla vävnader hos däggdjur och som har lokala reglerfunktioner i många organ.
 9. sepsis

  sepsis, medicinsk term för infektion som är så allvarlig att den har framkallat en markant allmänreaktion i kroppen.
 10. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.