1. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 2. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 3. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 4. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 5. menstruation

  menstruation, den blödning som regelbundet kommer från livmoderslemhinnan (endometrium) hos en icke gravid kvinna under den fertila perioden av livet.

 6. blödning

  blödning, förlust av blod i cirkulationen; blod läcker ut utanför kroppen eller tränger ut i vävnader eller organ.
 7. hjärnblödning

  hjärnblödning, haemorrhagia cerebri,är ofta lokaliserad till storhjärnans centralt belägna kärnstrukturer, dvs. till närheten av hjärnans vätskefyllda kamrar (ventriklar), till vilka blödningen kan bryta igenom, ofta med dödlig utgång.
 8. slidkrans

  slidkrans, mödomshinna, hymen, slemhinneveck som utgår från slidmynningens bakre kant och som delvis täcker slidöppningen.
 9. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 10. moderkaka

  moderkaka, placenta, organ hos placentadäggdjur inklusive människa vilket under graviditeten överför bl.a. syre och näring från modern till fostret och transporterar bort bl.a. koldioxid och slaggprodukter som fostret bildar.