1. blösse

    blösse, hudar och skinn som förberetts för garvning genom borttagande av hår eller ull, överhud samt köttsidans lager av fett och köttrester.
  2. läder

    läder, hud som behandlats så att den blivit beständig mot förruttnelse och samtidigt bevarat sin naturliga styrka och spänst.
  3. garvning

    garvning, kemisk process varvid hud omvandlas till läder.