1. blötsnö

  blö`tsnö subst. ~n ORDLED: blöt--snön
  Svensk ordbok
 2. svin

  svin, tamsvin, domesticerade former av vildsvin.

 3. bildspråk

  bildspråk  innebär att man beskriver tankar och idéer med bilder.

 4. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 5. skarvar

  skarvar, äldre kormoraner, Phalacrocoracidae, familj pelikanfåglar med ca 35 arter och världsvid utbredning.
 6. ull

  ull är pälshår från får eller från andra djur som ger en ull som är lik fårets.
 7. myr

  myr, våtmark med torvbildning (jämför torvmark).
 8. naturkatastrof

  naturkatastrof är en händelse i naturen som orsakar stora skador eller förändringar i landskapet.
 9. norska

  norska, nationalspråk i Norge och modersmål för de flesta norska medborgare (4,2 miljoner, 2006).
 10. akvarell

  akvarell, målning med vattenlöslig färg (jämför akvarellfärg).