1. Black Lives Matter

  Black Lives Matter, global opinionsrörelse med ursprung i USA vars syfte är att synliggöra polisvåld och rasism.

 2. blandekonomi

  blandekonomi, ekonomiskt system där det huvudsakligen råder marknadsekonomi, men där bl.a. statsmakterna försöker påverka den ekonomiska utvecklingen för att bl.a. försöka öka den ekonomiska och sociala tryggheten och utjämna konjunkturer.
 3. Black Power

  Black Power, slagord som symboliserar radikala krav hos den svarta befolkningen i USA på ökat samhällsinflytande och jämlikhet.
 4. blandning

  blandning, i fysik, kemi och teknik ett system bestående av flera ämnen.
 5. Black Panther Party

  Black Panther Party, egentligen Black Panther Party for Self-Defense, amerikanskt radikalt politiskt parti för svarta, verksamt 1966–82.
 6. blad

  blad, ett av de grundorgan som finns hos fanerogamer och ormbunksväxter.
 7. Blaise Pascal

  Pascal, Blaise, född 19 juni 1623, död 19 augusti 1662, fransk matematiker, fysiker och religionsfilosof.

 8. Black Muslim-rörelsen

  Black Muslim-rörelsen, Black Muslims eller Nation of Islam, ny religion med starka inslag av svart nationalism, grundad i Detroit 1930 av W.D. Fard, senare känd som Master Farrad Muhammad.
 9. Blanka

  Blanka (Blanche) av Namur, död 1363, svensk och norsk drottning, dotter till greve Johan (Jean) av Namur.

 10. bladlöss

  bladlöss, Aphidoidea, överfamilj i insektsordningen växtsugare.