1. Blaren

  Blaren, det lägsta kortet i kortspelet kille, oftast snarlikt en joker i den vanliga kortleken.
 2. blarra

  blarr`a verb ~de ~t ORDLED: blarr-ar SUBST.: blarrande; blarr
  Svensk ordbok
 3. blarr

  blarr subst. ~et ORDLED: blarr-et
  Svensk ordbok
 4. kille

  kille, cambio, campio, kambio, kamfio, svenskt sällskapsspel med 42 speciella spelkort, onumrerade figurkort (tecknade i tarokkortens tradition) med viss inbördes ordning:
 5. sablar

  sa`blar interj. ORDLED: sabl-ar
  Svensk ordbok
 6. blånor

  blå`nor subst., plur. ORDLED: blån-or
  Svensk ordbok