1. blaserad

  blase´rad adj. blaserat ORDLED: blas-er-ad
  Svensk ordbok
 2. fabeldjursserie

  fabeldjursserie, tecknad serie där talande djur är bärande figurer.
 3. Rocky

  Rocky, skämtserie av Martin Kellerman, gjord främst för dagspress.

 4. Marcello Mastroianni

  Mastroianni, Marcello, 1924–96, italiensk skådespelare.
 5. tecknad serie

  tecknad serie, vanligen endast serie, sekvens av bilder, med eller utan text, vilka berättar en historia eller på annat sätt står i ett tidsförhållande till varandra; termen används även som benämning på en fortlöpande serietitel.
 6. Kjeld Abell

  Abell, Kjeld, 1901–61, dansk författare och teaterman.
 7. liknöjd

  li`knöjd adj. liknöjt ORDLED: lik--nöj-da
  Svensk ordbok
 8. blasé

  blasé adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 9. bortskämd

  bortskämd [bårt`-] adj. bortskämt ORDLED: bort--skäm-da
  Svensk ordbok