1. Blattella

  Blattella, det vetenskapliga namnet på ett släkte i insektsordningen kackerlackor.
 2. Sepp Blatter

  Blatter, Joseph (Sepp), född 1936, schweizisk fotbollsledare.
 3. Blatta

  Blatta, det vetenskapliga namnet på ett släkte i insektsordningen kackerlackor.
 4. Franz Blatt

  Blatt, Franz, 1903-79, dansk språkforskare, professor i klassisk filologi vid universitetet i Aarhus 1934–72, 1949–51 universitetets rektor.
 5. petrologi

  petrologi, gren av geologin som ägnas åt bergarters bildningsförhållanden, petrogenes, samt deras beskrivning och systematisering, petrografi.
 6. Lennart Johansson

  Johansson, Lennart, 1929–2019, idrottsledare.

 7. orientalisk kackerlacka

  orientalisk kackerlacka, torraka, Blatta orientalis, art i insektsordningen kackerlackor.
 8. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.
 9. Michel Platini

  Platini, Michel, född 1955, fransk fotbollsspelare (mittfältare) och ledare, 2007 utsedd till president i Europeiska fotbollsförbundet (UEFA).

 10. Victor F. Weisskopf

  Weisskopf, Victor Frederik, 1908–2002, österrikisk-amerikansk kärn- och partikelfysiker, professor i Rochester, USA 1937–43, gruppledare vid Los Alamos Scientific Laboratory 1943–47 och professor vid MIT från 1945, generaldirektör för CERN i Genève 1961–65.