1. bleking

  ble`king subst. ~en ~ar ORDLED: blek-ing-en
  Svensk ordbok
 2. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 3. Blekingeteatern

  Blekingeteatern växte fram ur en försöksverksamhet i Riksteaterns och Blekinge läns landstings regi (Blekinge Husmansteater, Länsteatern i Blekinge).
 4. Blekinge län

  Blekinge län, län i sydöstra Sverige.

 5. blekingestol

  blekingestol, en för Blekinge karakteristisk allmogestol med tre ben, rund sits och en ofta rikt skuren ryggbricka, ibland med en krona överst.
 6. blekingesöm

  blekingesöm, folklig prydnadssöm, en s.k. landskapssöm eller bygdesöm.
 7. Blekinge bataljon

  Blekinge bataljon, I 30, arméförband uppsatt 1886 som stam för utbildning av Blekinge läns beväring, med befäl från det indragna Marinregementet.
 8. Blekinge kustgnejs

  Blekinge kustgnejs, grå eller rödaktig, fint medel- eller finkornig gnejs som uppträder i flera områden i Blekinge.
 9. Blekinge kustbana

  Blekinge kustbana, den normalspåriga järnvägslinjen Kristianstad–Karlskrona (över Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby) med tillhörande industribanor till pappersbruken Nymölla och Mörrums Bruk.
 10. Blekinge flygflottilj

  Blekinge flygflottilj, F 17, förband i flygvapnet med fredsgrupperingsplats i Kallinge.