1. blinker

  blinker, anordning på motorfordon, se körriktningsvisare.
 2. blinker

  blink´er subst. ~n, blinkrar el. ~s ORDLED: blink-ern
  Svensk ordbok
 3. pulsar

  pulsar, snabbt roterande neu­tronstjärna som sänder ut strålning i två motsatta strålknippen och därför kan synas som en ”blinkande” himlakropp om jorden ligger i någon av strålriktningarna.
 4. AGA-fyr

  AGA-fyr, system för fyrbelysning med acetylengas, baserat på uppfinningar av Gustaf Dalén.
 5. bioluminiscens

  bioluminiscens, bioluminescens, utsändning av synligt ljus från levande varelser.
 6. motorik

  motorik handlar om kroppens rörelser och rörelsemönster och hur dessa styrs och hur man lär sig rörelser.

 7. trafiksignal

  trafiksignal, stationär ljus- eller ljudsignal i trafiken.
 8. efterbild

  efterbild, kvardröjande synintryck som uppkommer om man först oavbrutet fixerar något och sedan tittar mot en neutral yta.
 9. Svanen

  Svanen, Cygnus, stor stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige året runt.
 10. leopardgecko

  leopardgecko, Eublepharis macularius, art i familjen ögonlocksgeckoödlor ( Eublepharidae; tidigare underfamilj inom familjen geckoödlor).