1. krokodilartade kräldjur

  krokodilartade kräldjur är en grupp kräldjur som omfattar 22 arter, men också många utdöda arter som funnits under de senaste 220 miljoner åren.
 2. blinkhinna

  blinkhinna, tunn hinna i ögonvrån innanför ögonlocken hos kräldjur, fåglar och några däggdjur.
 3. blinkhinna

  blink`hinna subst. ~n blinkhinnor ORDLED: blink--hinn-an
  Svensk ordbok
 4. harderska körteln

  harderska körteln, blinkhinnekörteln, en av ögonhålans körtlar, vilken i motsats till de egentliga tårkörtlarna bildar en oljerik tårvätska.
 5. rödhajar

  rödhajar, Scyliorhinidae , familj gråhajartade hajar med ca 90 arter i alla hav från tidvattenszonen till 2 000 m djup.
 6. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 7. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.