1. blindtarm

  blindtarm, cecum, caecum, hos många ryggradsdjur, inklusive människan, en blint slutande utbuktning från tarmen, olika utformad hos olika djurarter.
 2. blindgång

  blindgång, gång som slutar blint i t.ex. ett räv- eller grävlingsgryt.
 3. oftalmoftis

  oftalmoftis, ftis, mjukt, hopsjunket och blint öga.
 4. stickväg

  stickväg, väg i skogsmark för virkes­transport med häst eller traktor, ofta endast ett upphugget 3–4 m brett stråk.
 5. evisceration

  evisceration, förlust eller operativt avlägsnande av ett eller flera organ.
 6. hejduk

  hejduk, ursprungligen benämning på en ungersk stam i Transsylvanien, känd för sin ovilja att böja sig under främmande herrar.
 7. blindförsök

  blindförsök, experimentell undersökning där effekterna av två eller flera behandlingar skall jämföras, och där den som registrerar resultaten inte vet vilka försöksenheter, t.ex. plantor eller försöksdjur, som fått den ena eller andra behandlingen.
 8. amok

  amok, ett akut, våldsamt, psykotiskt tillstånd som får en person att i blint raseri försöka döda eller skada alla han träffar på.
 9. synfält

  synfält, omfånget av den bild som ett öga uppfattar när blicken riktas rakt fram.
 10. blinda fläcken

  blinda fläcken, den del av ögonbottnen där synnerven träder ut ur ögat och inga fotoreceptorer finns, vilket ger ett blint område i synfältet.