1. Ingeborg Wærn Bugge

  Wærn Bugge, Ingeborg, 1899–1991, arkitekt.
 2. brytning

  brytning, ljudförändring i nordiska språk där t.ex. ett gammalt, kort e bryts till ja ( ) så att ek blir jak och helma- blir hjälm.
 3. blandfriktion

  blandfriktion uppstår vid smorda ytor, t.ex. glidlager, rullningslager och kuggväxlar, när smörjfilmen blir så tunn att asperitetskontakt uppstår.
 4. eurovaluta

  eurovaluta, valuta som blir föremål för in- och utlåningstransaktioner utanför hemlandet.
 5. artskydd

  artskydd är olika sätt att skydda vilda djurarter och växtarter så att de inte blir utrotade.
 6. falsksnodd

  falsksnodd, inom textilteknik snodd vars riktning växlar i garnets längdriktning, så att nettosnoddtalet blir noll.
 7. residualvolym

  residualvolym, volymen av den luft som blir kvar i lungorna efter en maximal utandning.
 8. sensorisk filtrering

  sensorisk filtrering är att man inte blir medveten om vissa sinnesintryck.
 9. anisette

  anisette, likör, smaksatt med anis; dricks vanligen utspädd med vatten och blir då grumlig.
 10. munklöfte

  munklöfte, löfte som avges av en novis innan han blir munk.