1. blixt

  blixt, kortvarig elektrisk urladdning i åskmoln, från åskmoln till åskmoln eller mellan åskmoln och mark.
 2. blixt

  blixt kallas den extra ljuskälla som man använder vid fotografering då det naturliga ljuset inte räcker till.
 3. blixt

  blixt subst. ~en ~ar ORDLED: blixt-en
  Svensk ordbok
 4. Blixt Gordon

  Blixt Gordon, engelska Flash Gordon, amerikansk tecknad science fiction-serie, skapad 1934 som dagspresserie av Alex Raymond (senare andra författare och tecknare, bl.a. Dan Barry, 1923–97).
 5. blixt-

  blixt- förled
  Svensk ordbok
 6. blixtfotolys

  blixtfotolys, metod att studera snabba fotofysikaliska och kemiska reaktionsprocesser.
 7. blixtpulver

  blixtpulver användes tidigare som blixt vid fotografering.
 8. blixtfyr

  blixtfyr, fyr som visar kort sken, högst 0,7 s, med längre perioder av mörker emellan.
 9. blixtschack

  blixtschack, schackparti där alla dragen skall genomföras inom en mycket begränsad tid (f.n. mindre än 15 minuter) enligt FIDE:s (Världsschackförbundets) regler.
 10. blixtlås

  blixtlås är en låsanordning som används mest till textilier.