1. blixtschack

  blixtschack, schackparti där alla dragen skall genomföras inom en mycket begränsad tid (f.n. mindre än 15 minuter) enligt FIDE:s (Världsschackförbundets) regler.
 2. blixtskydd

  blixtskydd anordnas för att begränsa skadeverkningar genom atmosfäriska urladdningar orsakade av åska.
 3. blixtsnabb

  blix`tsnabb adj. ~t ORDLED: blixt--snabb
  Svensk ordbok
 4. blixtsamtal

  blix`tsamtal subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: blixt--sam-tal-et
  Svensk ordbok
 5. blixt

  blixt, kortvarig elektrisk urladdning i åskmoln, från åskmoln till åskmoln eller mellan åskmoln och mark.
 6. blixt

  blixt kallas den extra ljuskälla som man använder vid fotografering då det naturliga ljuset inte räcker till.
 7. Blixt Gordon

  Blixt Gordon, engelska Flash Gordon, amerikansk tecknad science fiction-serie, skapad 1934 som dagspresserie av Alex Raymond (senare andra författare och tecknare, bl.a. Dan Barry, 1923–97).
 8. gröna blixten

  gröna blixten, atmosfäriskt fenomen, se gröna strålen.
 9. blixt-

  blixt- förled
  Svensk ordbok
 10. blixt

  blixt subst. ~en ~ar ORDLED: blixt-en
  Svensk ordbok